ALKA - CHLOR PŁYN MYJĄCO - DEZYNFEKUJĄCY

Służy do higienizacji procesów technologicznych, instalacji obiegowych, dojarek przewodowych i do ręcznego mycia sprzętu mleczarskiego. Należy stosować go przemiennie z "BETASEPTOLEM KW".

Stosując "ALKA - CHLOR" nie trzeba dodatkowo przeprowadzać dezynfekcji.

Sposób użycia

  • urządzenie udojowe spłukać dokładnie wodą.
  • roztwór myjąco - dezynfekujący przygotować tuż przed rozpoczęciem procesu mycia przez dodanie do 10 litrów wody (o temp. ok. 60oC) zależnie od wielkości zakażenia 20 – 40 ml płynu „ALKA – CHLOR”.
  • uruchomić mycie obiegowe przez 10 minut w temp. nie niższej niż 50oC.
  • opróżnić instalację z roztworu myjącego, spłukać dokładnie wodą zdatną do picia.

UWAGA: Płynu „ALKA – CHLOR” nie mieszać ze środkami myjącymi o odczynie kwaśnym!

Posiada atest Państwowego Zakładu Higieny nr HŻ / 05879 / 99 z dn. 05.05.1999 r.

 
2011-2018 © | stat4u